Image

DZIKÓWKA

NR.0 GNEJS

NR.1 MARMUR

NR.2 DALMACJA

NR.3 GNEJS

NR.4 GNEJS

NR.5 GNEJS

NR.5 PRZEBARWIENIA

NR.5 SŁOJE BIAŁE

NR.5 SŁOJE CZERWONE

NR.6 GNEJS

NR.7 DENDRYT

NR.8 GNEJS

NR.9 ANDEZYT

NR.9A ANDEZYT

NR.10 WAPIEŃ

NR.11 GNEJS

NR.12 PIASKOWIEC

NR.13 KWARCYT

NR.13 KWARCYT PŁYTY

NR.14 PORFIR

NR.15 PLATINUM

GR.1 MARMUR

GR.2 MARMUR

GR.3 GRANIT

GR.3 GRANIT OTACZANY

STEPY BAZALTOWE

GR.4 KWARCYT

GR.5 KWARCYT

GR.6 KWARCYT

GR.6 -„O” KWARCYT

GR.6 – SZARO-RÓŻOWY

GR.7 KWARCYT

GR.8 KWARCYT

GR.9 KWARCYT

GR.10 KWARCYT LIGHT

KWARCYT POLSKI

SERPENTYNIT

BRYDLICA

PIASKOWIEC BRĄZOWY

BAZALT PŁYTY

PALISADA BAZALTOWA

PALISADA BAZALTOWA

R2 – CIĘTY RZĘDOWO

R4 – CIĘTY RZĘDOWO

M4 MURAK

R5 – CIĘTY RZĘDOWO

R6 – CIĘTY RZĘDOWO

R8 – CIĘTY RZĘDOWO

R11 – CIĘTY RZĘDOWO

RYSKA PIASKOWA